Donnabella je taneční seskupení z Olomouce, které vzniklo v únoru 2018, ale po první ne tak úplně vydařené sestavě členů se skupina "znovuzrodila" v září téhož roku. Její zakladatelkou je orientální tanečnice a tribalistka Fabienne, která se tanci aktivně věnuje už od roku 2000. Aktuálně má skupina 11 aktivních členek z různých koutů Moravy a každá se specializuje na jiné taneční styly. Hlavní myšlenkou je vytvořit nové taneční fúze a vložit do nich nějaký příběh. Nejedná se tedy např. pouze čistě o balet nebo orientální tanec, ale o kombinaci různých tanečních stylů, která co nejlépe vystihne dané téma. Vycházíme převážně z klasického orientálního tance raks sharki a folkloru, amerického tribal dance stylu, flamenca, standardních a latinskoamerických tanců, mexických a indických tanců ať už klasických či folklorních a v neposlední řadě z baletu a moderního tance. Tanec se stává pro nás jakýmsi jazykem, pomocí kterého se tanečnice prezentuje a snaží se tak komunikovat s divákem. Klademe důraz na symboliku a realističnost, tedy pomocí výrazu, kostýmu atd. se snaží vzbudit v divákovi pocit, že se setkává s bytostí z dávné minulosti, z jiné země či světa, z pohádky nebo filmu, a za pomocí symbolů a hudby vypráví nějaký příběh. Donnabella neboli "krásná" žena v nejrůznějších podobách.
 

DONNABELLA- taneční skupina

NABÍDKA VYSTOUPENÍ: